تمامی کارگاه های زهره رحمان نژاد

زهره رحمان نژاد

زهره رحمان نژاد، مدیر سابق سرمایه‌های انسانی مسیریاب نشان و Leadership Coach

کارگاه های آموزشی زهره رحمان نژاد
مسیرهای رشد که زهره رحمان نژاد در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما