تمامی کارگاه های زهره رحمان نژاد


زهره رحمان نژاد

مشاور سرمایه‌های انسانی نقشه و مسیریاب نشان و هلدینگ گرین‌ وب

کارگاه های آموزشی زهره رحمان نژاد

مسیرهای رشد که زهره رحمان نژاد در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin