تمامی کارگاه های ریحانه قدردان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی.

روانشناس، مشاور و مدرس کلینیک های نوین پاژ، راطا، رشدانا و دوستکام.

اولین بانوی مدرس علوم رفتارشناسی در مشهد.

تخصص در زمینه های روانشناسی صنعتی و سازمانی – مشاور مدیران و کارآفرینان در امور تناسب سنجی پرسنل ،گزینش ،استخدام نوین و مخاطب شناسی – استعدادیابی تحصیلی و شغلی – تحلیلگر تست دیسک و سایر تست های شخصیت شناسی – تحلیلگر زبان بدن – کوچ حرفه ای رشد و توسعه ی فردی – تناسب سنجی ازدواج – درمانگر اختلالات وسواس و افسردگی.

سابقه ی ۶ ساله ی برگزاری کارگاه های تیپ شناسی و رفتارشناسی با مدل جهانی DISC و MBTI ، زبان بدن و هوش های گاردنر.

کارگاه های آموزشی ریحانه قدردان
مسیرهای رشد که ریحانه قدردان در آنها تدریس می کند