تمامی کارگاه های دکتر سعید حشمتی


مشاور کارآفرینی سازمانی و مدیرعامل مرکان

دانش آموخته دکتری کارآفرینی سازمانی از دانشگاه تهران، مشاور و متخصص حوزه کارافرینی سازمانی، بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مرکان، سابقه راه اندازی و توسعه ۱۱ کسب و کار

کارگاه های آموزشی دکتر سعید حشمتی

مسیرهای رشد که دکتر سعید حشمتی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin