تمامی کارگاه های دکتر جلال نیک پیمان


منابع انسانی شرکت ملی آگروشیمی

مدرس منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی

کارگاه های آموزشی دکتر جلال نیک پیمان

مسیرهای رشد که دکتر جلال نیک پیمان در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin