تمامی کارگاه های حسین قدمگاهی


سابقه اشنایی ۵ ساله با ارزهای دیجیتال، تریدر و تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، سابقه ۲سال تدریس ارز دیجیتال (مقدماتی تا پیشرفته).

کارگاه های آموزشی حسین قدمگاهی

مسیرهای رشد که حسین قدمگاهی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin