تمامی کارگاه های حسین قدمگاهی

سابقه اشنایی ۵ ساله با ارزهای دیجیتال، تریدر و تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، سابقه ۲سال تدریس ارز دیجیتال (مقدماتی تا پیشرفته).

کارگاه های آموزشی حسین قدمگاهی
مسیرهای رشد که حسین قدمگاهی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما