تمامی کارگاه های حامد تکمیل


مدیر اجرایی وب سایت پارسکدرز، اولین بازار کار آنلاین ایران و بستری برای فریلنسنیگ. موسس سرویس تضمین شو. مدیر اجرایی لباسل. مدیر فنی و منتور سابق کُمُدا. موسس سرویس Comment4Me. از بنیانگذاران آکادمی رشد شیراز. عضو تیم اجرایی جامعه کسب و کار شیراز.

کارگاه های آموزشی حامد تکمیل
مسیرهای رشد که حامد تکمیل در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما