تمامی کارگاه های جواد عامل

جواد عامل
مدیرعامل نقشه و مسیریاب نشان
مدیر عامل مسیریاب نشان است. و با تجربه ای بیش از 15 سال امروز اپلیکیشینی دارد که با 3 میلیون نصب فعال
بهترین اپلیکیشن نقشه‌ی ایرانی است.

کارگاه های آموزشی جواد عامل
مسیرهای رشد که جواد عامل در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما