تمامی کارگاه های بهزاد متقی


مدیر تجاری گروه سرمایه‌گذاری برنا


مدیر عملیات سابق تپسی. مدیر اجرایی سابق شتابدهنده فردوسی. مشاور اسبق توسعه تجارت آخرین خبر. تحلیلگر اسبق فرآیند تجارت در روزنامه خراسان

کارگاه های آموزشی بهزاد متقی

مسیرهای رشد که بهزاد متقی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin