تمامی کارگاه های امیر پورعلی


مدیر واحد اشتغال هوشمند رشدانا

دانشجوی رشته مهندسی صنایع، علاقه مند به چالش های حوزه منابع انسانی

کارگاه های آموزشی امیر پورعلی

مسیرهای رشد که امیر پورعلی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin