تمامی کارگاه های امیرسجاد پورسلطانی

امیرسجاد پورسلطانی
بیش از هشت سال سابقه برنامه نویسی، فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، دانشجو کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، رتبه چهارم مسابقه برنامه نویسی ACM دانشگاه بابل، برنامه نویس Fullstack وب

کارگاه های آموزشی امیرسجاد پورسلطانی
مسیرهای رشد که امیرسجاد پورسلطانی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما