تمامی کارگاه های امیرسجاد پورسلطانی


برنامه نویس بک اند بادصبا


کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، رتبه چهارم مسابقه برنامه نویسی ACM دانشگاه بابل، برنامه نویس Fullstack وب

کارگاه های آموزشی امیرسجاد پورسلطانی

مسیرهای رشد که امیرسجاد پورسلطانی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin