تمامی کارگاه های احسان شیرزادی


بنیانگذار و توسعه دهنده بک اند شرکت رژاند. توسعه دهنده بک اند و آنالیزور پایگاه داده در اپلیکیشن میز. توسعه دهنده بک اند و سرور منیجر اپلیکیشن زیباسو. دارای سایقه تدریس در دانشگاه سناباد

کارگاه های آموزشی احسان شیرزادی

مسیرهای رشد که احسان شیرزادی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin