تمامی کارگاه های آرش نظامی

آرش نظامی
مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ رسانه گستر، مشاور استراتژی مجموعه اسنپ، مجری رشد مجموعه خبر فوری، مشاوره در حوزه کسب و کارهای نوین اینترنتی، هکر رشد شبکه های اجتماعی