جلسه چهارم رشدآموزی

این جلسه شامل 3 مبحث است.

محتوای آموزشی برای شما قفل است

برای دسترسی به پنل، ابتدا پروفایل کاربری خود را تکمیل کنید :

مباحث این جلسه

معرفی جایگاه شغلی برنامه نویس Front-End

معرفی جایگاه شغلی برنامه نویس Back-End

آشنایی بیشتر با دنیای برنامه نویسی

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin