جلسه اول رشدآموزی

این جلسه شامل 11 مبحث است.

محتوای آموزشی برای شما قفل است

برای دسترسی به پنل، ابتدا پروفایل کاربری خود را تکمیل کنید :

مباحث این جلسه

آشنایی با مفاهیم کسب‌وکار های دیجیتال

بررسی نیاز کسب‌وکار ها به نیروی انسانی دیجیتال

معرفی مشاغل اینترنتی پردرخواست ایران در حال حاضر

آشنایی با مفهوم شرح وظایف و تجزیه و تحلیل شغلی

آشنایی با مفهوم فرهنگ سازمانی

آشنایی با مفهوم رفتار سازمانی

اهمیت کار تیمی و داشتن مهارت تیم سازی

آشنایی با تکنیک شش کلاه فکری

کارآفرینی یا کارمندی؟ کارآفرین سازمانی یا کارمند کارآفرین

آشنایی با مفهوم مسیر شغلی و اهمیت کارراهه شغلی

آشنایی با پوزیشن شغلی کارشناس منابع انسانی

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin