تالار شهر مشهد – سالن شورای شهر


توسط : روابط عمومی رشدانا در 27 شهریور 1398

مشهد، عرصه میدان شهدا (ضلع شمالی میدان شهدا / داخل عرصه میدان)، ساختمان تالار شهر، شورای اسلامی شهر

سالن شورای شهر مشهد

سالن شورای شهر مشهد
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما