مهارت برنامه نویسی فرانت اند

جستجو در سایر تخصص ها

فارغ التحصیلان برنامه نویسی فرانت اند

محمدجواد شوریده برنامه نویسی فرانت اند، برنامه نویسی بک اند،
سجاد عبداللهی برنامه نویسی فرانت اند،
آیدا چراغیان برنامه نویسی فرانت اند،
فرنوش سلطانی برنامه نویسی فرانت اند،
مهدیه صدوقی نیا برنامه نویسی فرانت اند،
مهرداد صادق نیا برنامه نویسی فرانت اند،
کامران فرشاد برنامه نویسی فرانت اند،
مصطفی کیانی برنامه نویسی فرانت اند،
کیمیا تربیع برنامه نویسی فرانت اند،
محمدسینا صادقی برنامه نویسی فرانت اند،
مهدیه محمدی برنامه نویسی فرانت اند،
فاطمه حسنی سعدی برنامه نویسی فرانت اند،
سودابه مصباحی برنامه نویسی فرانت اند،
فاطمه شریفی فر برنامه نویسی فرانت اند،
سحر قاسمی برنامه نویسی فرانت اند،
فاطمه محمد حسن زاده برنامه نویسی فرانت اند،
مائده قوی برنامه نویسی فرانت اند،
فائزه فرازبخت برنامه نویسی فرانت اند،
ریحانه زراعتکار برنامه نویسی فرانت اند،
سید علی هاشمی برنامه نویسی فرانت اند،
مرضیه صادقی برنامه نویسی فرانت اند،


عناوین شغلی مرتبط با برنامه نویسی فرانت اند

عنوان شغل عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
تست‌کننده‌ نرم‌افزار Software tester - Tester [تولید] [فنی]
برنامه نویس React React Mobile Developer [تولید] [فنی]
برنامه نویس فرانت اند Frontend Developer [فنی] [تولید]


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin