رشدنامه

رشدآموز عزیز «رشدنامه» به جهت آشنایی شما با کاربردی‌ترین تعاریف در رشدانا و مهم ‌ترین نکات برای شروع مسیر رشد شغلی – مهارتی گردآوری شده است.

پس از مطالعه فایل زیر، در صورت پذیرش بندهای ذکر شده در «رشدنامه»، موافقت خود را با انتخاب گزینه «رشدنامه را مطالعه کردم و آن را می‌پذیرم» اعلام کنید.

 


    تیک هر یک از موارد زیر را بعد از مطالعه فعال نمایید.


    مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00
    
    ×
    roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin