رشدنامه

رشدآموز عزیز «رشدنامه» به جهت آشنایی شما با کاربردی‌ترین تعاریف در رشدانا و مهم ‌ترین نکات برای شروع مسیر رشد شغلی – مهارتی گردآوری شده است.

پس از مطالعه فایل زیر، در صورت پذیرش بندهای ذکر شده در «رشدنامه»، موافقت خود را با انتخاب گزینه «رشدنامه را مطالعه کردم و آن را می‌پذیرم» اعلام کنید.

 


  تیک هر یک از موارد زیر را بعد از مطالعه فعال نمایید.
  مشاوره سریع با ما

   captcha

   [_url]

   
   ×
   roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin