عناوین شغلی مرتبط با تحقیق و توسعه

عنوان جایگاه شغلی عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
مدیر لجستیک / زنجیره تامین Logistics manager [اداری-دفتری] [پشتیبانی] [تحقیق و توسعه] [تولید]
بهینه ساز نرخ تبدیل Conversion Rate Optimizer [تحقیق و توسعه] [فروش و بازاریابی]
مدیر کنترل کیفیت Quality Control Manager [پشتیبانی] [تحقیق و توسعه] [تولید]
تحلیل گر نرم افزار Software Analyzer [تحقیق و توسعه] [تولید]
مدیر توسعه بازار Market Development Manager [تحقیق و توسعه] [فروش و بازاریابی]
متخصص امنیت اطلاعات Information Security Specialist [پشتیبانی] [تحقیق و توسعه] [فنی]
کارشناس رسانه Media Expert [تحقیق و توسعه]
متخصص تحقیق بازار آنلاین Online market research expert [تحقیق و توسعه]
کارشناس لینوکس Linux Linux System Administrator [تحقیق و توسعه] [فنی]
توسعه‌ دهنده کسب‌وکار فناوری اطلاعات IT Business developer [تحقیق و توسعه] [فنی] [منابع انسانی]
متخصص اسکرام scrum master [تحقیق و توسعه]
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Manager [اداری-دفتری] [تحقیق و توسعه] [فنی]
مدیر پروژه در حوزه‌ فناوری اطلاعات IT Project Manager [تحقیق و توسعه] [تولید] [فنی]
تضمین کیفیت در حوزه‌ فناوری اطلاعات IT Quality assurance [پشتیبانی] [تحقیق و توسعه]
راهبر خلاقیت سازمان Organization Creativity Leader [اداری-دفتری] [تحقیق و توسعه]
طراح تجربه کاربری UX Designer [تحقیق و توسعه] [تولید]
متخصص داده کاوی و یادگیری ماشینی Data Mining and Machine Learning Specialist [تحقیق و توسعه] [فنی]
کارشناس تحقیقات بازار Market research expert [تحقیق و توسعه]
کارشناس تحقیق و توسعه آنلاین Online Research and Development Expert [تحقیق و توسعه]
کارشناس کنترل کیفیت دیجیتال Quality Control Technician [تحقیق و توسعه] [تولید]
مدیر تحقیق و توسعه Research and Development Manager [تحقیق و توسعه]


×

سرویسهای سایت ما