عناوین شغلی مرتبط با اداری-دفتری

عنوان جایگاه شغلی عنوان انگلیسی دپارتمان مربوطه
مسئول قراردادها Responsible for contracts [اداری-دفتری]
مسئول اطلاعات ورودی administrative data entry [اداری-دفتری]
مدیر روابط عمومی Director of Public Relations [اداری-دفتری] [روابط عمومی]
مدیر لجستیک / زنجیره تامین Logistics manager [اداری-دفتری] [پشتیبانی] [تحقیق و توسعه] [تولید]
مسئول نامه های اداری Mail Clerk [اداری-دفتری]
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Manager [اداری-دفتری] [تحقیق و توسعه] [فنی]
اپراتور رایانه Computer Operator [اداری-دفتری]
هماهنگ کننده ارشد Senior Administrative Coordinator [اداری-دفتری]
کارمند اداری دفتری Office Clerk [اداری-دفتری]
دستیار و هماهنگ کننده اداری Administrative Assistant [اداری-دفتری]
کارگزار سهام Stock broker [اداری-دفتری] [مالی]
مدیر اداری Administrative Director [اداری-دفتری]
کارشناس امور حقوقی دیجیتال Expert in Digital Legal Affairs [اداری-دفتری] [مالی]
مسئول خدمات اداری Administrative Services Manager [اداری-دفتری]
مشاور دیجیتال مارکتینگ Digital Marketing Consultant [اداری-دفتری] [فروش و بازاریابی]
مسئول پشتیبانی اداری Administrative Support Manager [اداری-دفتری]
مدیر برنامه ریزی سازمانی Organizational Planning Manager [اداری-دفتری]
مسئول اجرایی Administration Manager [اداری-دفتری]
راهبر خلاقیت سازمان Organization Creativity Leader [اداری-دفتری] [تحقیق و توسعه]
دبیر حقوقی Legal Secretary [اداری-دفتری]
منشی دفتر Secretary [اداری-دفتری]


×

سرویسهای سایت ما