عنوان شغلی اپراتور رایانه

Computer Operator

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

وبمستری و مدیریت سایت

شرح شغلی اپراتور رایانه

 • آشنایی کامل با کامپیوتر و اینترنت
 • آشنایی با محتوا گذاری در سایت
 • اپراتور کار با کامپیوتر
 • آشنا با نرم افزار آفیس
 • آشنا به دستگاه اسکنر
 • اسکن اسناد
 • ورود اطلاعات و داده آمایی
 • تایپ و کار با فتوکپی
 • کار با نرم افزارهای ساده ویندوز

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای اپراتور رایانه

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


  
  دوره های پیشنهادی:
  سایر دوره ها
  ×

  سرویسهای سایت ما