عنوان شغلی گوینده و صدا گذار

speaker

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

موشن گرافیک

شرح شغلی گوینده و صدا گذار

یک گوینده خبره باید به اصول گویندگی و صداگذاری آشنایی کامل داشته باشد و در کار با تجهیزات صوتی نیز تسلط کافی داشته باشد. یک گوینده در صنایع گوناگونی مانند سینما، رادیو، تلوزیون و تبلیغات دیجیتال می تواند مشغول به کار شود.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای گوینده و صدا گذار

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما