عنوان شغلی کارشناس مشاور بازار سرمایه

Capital Market Advisor

زیرمجموعه دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شرح شغلی کارشناس مشاور بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه در ایران باید تسلط کامل بر روند بازار سرمایه و سکه ی داخل کشور داشته و دانش و تجربه ی کافی نیز در این زمینه کسب کرده باشد و بتواند با بررسی روند بازار توصیه های لازم در خصوص خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار را انجام دهد.

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما