عنوان شغلی کارشناس خدمات پس از فروش

After Sale Support

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی کارشناس خدمات پس از فروش

کارشناس خدمات پس از فروش،کسی است که به منظور وفادار سازی مشتریان بالفعل ،تلاش به شناسایی و برطرف نیازهای آنان میکند .خدمات پس از فروش کاملا به محصولات فروخته شده مربوط است اما برای برطرف کردن نیاز مشتری نیاز است که مدیر این واحد با واحد های مختلف آن سازمان ارتباط گرفته تا مشکلات را از از مبنی حل کند.این واحد در واقع با تضمینی که به مشتریان میدهد ،شرکت را به سمت فروش بیشتر محصولات سوق میدهد

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس خدمات پس از فروش

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما