عنوان شغلی کارشناس برندینگ

Branding Expert

زیرمجموعه دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی کارشناس برندینگ

کارشناس برندینگ شخصی است که به افراد کمک می کند تا بتوانند عملکرد برند را بهتر درک و آن را در پرتو جدیدی مشاهده کنند. آنها با به کارگیری نگاه کارشناسانه و تجربه کار با مشتریان سعی دارند تا برندی موفق را ایجاد، مدیریت و ارزیابی کنند. او با تهیه گزترش های تخصصی کلی و جزئی و همینطور با تحلیل بازار راهکارهایی برای فروش بهتر پیدا میکند.او معمولا با مدیران یا مشاوران انها و اژرانسهای تبلیغاتی کار میکند و ارتباط وی در یه سازمان یا شرکت با متخصصان بازاریابی و اعضای کلیدی شرکت بسیار است.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس برندینگ

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما