عنوان شغلی هماهنگ کننده ارشد

Senior Administrative Coordinator

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی هماهنگ کننده ارشد

هماهنگ کننده ارشد وظیفه رسیدگی به وظایف اصلی دفتر مانند پاسخ دادن و مسیریابی تلفنی ، پاسخ به ایمیل ، حفظ سوابق کارمندان ، مالی و مشتری و وارد کردن گزارش ها را بر عهده دارد. پاسخ به سوالات و یافتن اطلاعات برای کارمندان ، فروشندگان ، مشتری ها و وام دهندگان نیز از مسئولیت های هماهنگ کننده ارشد است.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما