عنوان شغلی مسئول اطلاعات ورودی

administrative data entry

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مسئول اطلاعات ورودی

کارمند و مسئول ورودی اطلاعات اداری یک شرکت مسئولیت به روزرسانی ، بازیابی و نگهداری اطلاعات موجود در رایانه های شرکت را دارد. شرح شغل وی معمولاً شامل انجام کارهایی مانند انتقال اطلاعات کاغذ به پوشه ها یا پرونده های رایانه است.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما