عنوان شغلی مدیر کنترل کیفیت

Quality Control Manager

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی مدیر کنترل کیفیت

مدیر کنترل کیفیت به صورت مستقل زیر نظر مدیریت ارشد سازمان جهت اطمینان از انطباق محصول و خدمات با الزامات مشخص شده فعالیت می‌نماید بدین منظور از طریق بازرسی ها و آزمون ها بر کیفیت محموله های ورودی مواد اولیه ،محصول نیمه ساخته و محصول نهایی نظارت می‌نماید.

دانش و مهارت های لازم برای مدیر کنترل کیفیت: توانایی تدوین طرح کیفیت محصول، مستندسازی سیستم مدیریت، دوره تفکر مبتنی بر ریسک، مهارت تصمیم گیری به موقع، پیگیری مستمر فعالیت‌ها تا تحقق نتایج، تدوین اهداف و برنامه کیفیت واحد کنترل کیفیت و پیشنهاد آن به مدیریت ارشد و …

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر کنترل کیفیت

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما