عنوان شغلی مدیر پروژه در حوزه‌ فناوری اطلاعات

IT Project Manager

زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان تولید و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

امنیت اطلاعات، تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی مدیر پروژه در حوزه‌ فناوری اطلاعات

برنامه ریزی و مدیریت ریسک ، از جمله الزامات پروژه های IT است و یک مدیر پروژه فناوری اطلاعات باید سرعت عمل بالایی در مدیریت و توانایی جایگزینی برنامه در صورت لزوم را داشته باشد . یک مدیر پروژه IT باید بتواند کنترل هزینه ها بر روی یک پروژه را به نحوه احسن توسعه و اجرا کند و بتواند از عهده برنامه ریزی و هدایت پروژه در چهار جوب زمانی با هزینه و کیفیت مشخص به خوبی بر آید .
علاوه بر مهارت های فنی و آشنایی با حوزه های مختلف فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباطات و مهارت های نرم نیز جمله توانمندی های الزامی ای می باشد که یک مدیر پروژه IT باید آن را دارا باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر پروژه در حوزه‌ فناوری اطلاعات

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما