عنوان شغلی مدیر رشد بازاریابی

Growth Marketing Manager

زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی مدیر رشد بازاریابی

مسئولیت های مدیر رشد بازاریابی: همکاری با تیم های اجرایی محوری (محصول ، خدمات ، فروش) برای ایجاد استراتژی هایی که موجب رشد مجموعه و اهداف درآمدی خواهد شد. ایجاد، مدیریت و آزمایش  کمپین های تبلیغاتی جدید برای جذب کاربر و مشتری، ایجاد یک استراتژی گسترده برای بازاریابی محتوا با هدف تعامل و هدایت کاربران و مشتریان نیز از مسئولیت های مدیر رشد بازاریابی می باشد

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر رشد بازاریابی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما