مدیر برنامه ریزی سازمانی

Organizational Planning Manager

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری شرکت ها است

مدیر برنامه ریزی در پیشبرد فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک سالیانه و یا برنامه های کوتاه مدت در کنار مدیران ارشد مشارکت دارد و به تصمیم‌سازی آنان کمک می‌کند. او هم‌چنین با ترجمه‌ی استراتژی‌ها به اقدام‌های عملیاتی و انتقال آن به بدنه سازمان می‌پردازد. مسوولیت مدیریت عملکرد استراتژی‌ها و حوزه‌های عملیاتی سازمان و ارائه‌ی گزارش‌های تحلیلی مورد نیاز به مدیران ارشد نیز بر عهده‌ی کارشناس دفتر برنامه‌ریزی است.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره آموزشی مهارت های نرم

Soft Skills Expert

مهارتهای نرم، مقدمه و لازمه ورود به دنیای توسعه فردی و کسب و کار


  • زمان: طبق نظر سازمان ها
  • مدت زمان دوره : 30 ساعت
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin