عنوان شغلی مدیر برنامه ریزی سازمانی

Organizational Planning Manager

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی مدیر برنامه ریزی سازمانی

مدیر برنامه ریزی در پیشبرد فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک سالیانه و یا برنامه های کوتاه مدت در کنار مدیران ارشد مشارکت دارد و به تصمیم‌سازی آنان کمک می‌کند. او هم‌چنین با ترجمه‌ی استراتژی‌ها به اقدام‌های عملیاتی و انتقال آن به بدنه سازمان می‌پردازد. مسوولیت مدیریت عملکرد استراتژی‌ها و حوزه‌های عملیاتی سازمان و ارائه‌ی گزارش‌های تحلیلی مورد نیاز به مدیران ارشد نیز بر عهده‌ی کارشناس دفتر برنامه‌ریزی است.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر برنامه ریزی سازمانی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما