عنوان شغلی مدیر امکانات مجموعه

facility office manager

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مدیر امکانات مجموعه

مدیر تسهیلات و امکانات یک جایگاه شغلی است که وظیفه آن شامل: بهینه سازی مصرف بودجه ، دفع مواد زاید ، تهیه غذا ، امنیت و پارکینگ هر بخش می باشد. ضمنا مدیریت بودجه و نگهداری سوابق کلیه پرداخت ها را نیز مدیریت می کنند. مدیران امکانات همچنین وظیفه مدیریت سیستم های اداری را بر عهده دارند که اغلب می توانند فناوری اطلاعات و تجهیزات اداری را هم در بر گیرند.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما