عنوان شغلی مترجم و تولید کنند محتوا به زبان انگلیسی

English content producer

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان روابط عمومی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تولید محتوا دیجیتال، دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی مترجم و تولید کنند محتوا به زبان انگلیسی

یک نویسنده و تولید کننده ی محتوا به زبان انگلیسی علاوه بر تسلط کامل به زبان انگلیسی باید به اصول نگارش در زبان انگلیسی و همچنین سئو و بازاریابی محتوا های انگلیسی مسلط باشد و توانایی بازگردانی محتوا از زبان فارسی به انگلیسی را نیز داشته باشد تا بتواند یک محتوای تاثیر گذار به زبان انگلیسی تولید کرده و منتشر نماید.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما