عنوان شغلی متخصص طراحی کمپین تبلیغاتی

Campaign Design Expert

زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی متخصص طراحی کمپین تبلیغاتی

متخصص طراحی کمپین تبلیغاتی کسی است که در تلاش است که یک برنامه ریزی جامع و هماهنگ و منسجم انجام دهد تا تمامی اجزا تبلیغاتی یک شرکت به صورت هماهنگ و با بازدهی بالا به هدف خود برسد و با طراحی درست و هدفمند آن به تاثیرات فراوانی‌میتوان رسید.
متخصص کمپین تبلیغاتی باید به طور دقیق درجریان نیازهای مخاطب و بازار باشد و برنامه وی باید اجزایی داشته باشد تا با زمانبندی مناسب بتواند اهداف بازاریابی آن شرکت را برطرف کند

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای متخصص طراحی کمپین تبلیغاتی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما