عنوان شغلی متخصص صوت و صدا برداری

audio specialist

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

موشن گرافیک

شرح شغلی متخصص صوت و صدا برداری

متخصص صوت و صدا برداری مسئول راه اندازی، نظارت و نگهداری از تجهیزات صوتی از جمله بلندگوها ، میکروفونها و … را بر عهده دارد. مهارت های لازم برای مسئول صوت و صدا برداری شامل آشنایی کامل با تجهیزات صوتی و همچنین نرم افزار های تخصصی برای ویرایش محتواهای صوتی می باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای متخصص صوت و صدا برداری

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما