عنوان شغلی متخصص ایمیل مارکتینگ

Email Marketing Specialist

زیرمجموعه دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ

شرح شغلی متخصص ایمیل مارکتینگ

یک متخصص ایمیل مارکتینگ باید با مهارت های بازاریابی محتوا ، کپی رایتینگ و کمپین تبلیغاتی آشنایی کامل داشته باشد و تسلط کافی در کار با ابزار هایی نظیر mailerlite داشته باشد تا بتواند با بستن کمپین های تبلیغاتی مختلف یک کانال ورودی پر بازده برای جذب مخاطبین بسازد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای متخصص ایمیل مارکتینگ

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما