عنوان شغلی سرپرست پشتیبانی دفتر

Office Support Supervisor

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی سرپرست پشتیبانی دفتر

سرپرست پشتیبانی دفتر نظارت بر عملکرد روزانه تیم خدمات دفاتر را بر عهده دارد. ارائه خدمات اداری مانند پردازش و نگهداری اسناد ، نامه و پیام رسان ، تجهیزات اداری ، خرید و نگهداری از امکانات که نیازهای سازمان را برآورده سازد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما