عنوان شغلی دستیار و هماهنگ کننده اداری

Administrative Assistant

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی دستیار و هماهنگ کننده اداری

شخصی که مسئولیت ارائه انواع کمکهای اداری (مانند نامه نگاری ها، روابط برون سازمانی، هماهنگی جلسات، مدیریت داخلی اداره و …) را بر عهده دارد و باید به کامپیوتر و نرم افزار هایی نظیر اکسل و ورد مسلط باشد، دستیار اداری بعضاً متخصص پشتیبانی اداری نامیده می شود.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای دستیار و هماهنگ کننده اداری

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما