عنوان شغلی حسابدار و مسئول امور مالی

Accountants & financial manager

زیرمجموعه دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شرح شغلی حسابدار و مسئول امور مالی

یک حسابدار باید فردی بسیار دقیق و ریزبین بوده و در کار با نرم‌افزار اکسل و همچنین نرم‌افزار‌های حسابداری مختلف مهارت کافی را داشته باشد، به علم آمار و اصول حسابداری نیز تسلط کافی داشته باشد. با توجه به اینکه هر مجموعه ای نیاز به یک حسابدار برای بخش امور مالی خود دارد. یک حسابدار کاربلد هرگز بیکار نخواهد ماند.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما