عنوان شغلی توسعه‌ دهنده کسب‌وکار فناوری اطلاعات

IT Business developer

زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان فنی و دپارتمان منابع انسانی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین، راه اندازی کسب و کار آنلاین

شرح شغلی توسعه‌ دهنده کسب‌وکار فناوری اطلاعات

یک توسعه دهنده کسب و کار به دنبال راه های جدید برای کسب درآمد است، که گاهی اوقات به معنی خروج از یک کسب و کار و شروع کسب و کاری جدیدی دیگر است.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای توسعه‌ دهنده کسب‌وکار فناوری اطلاعات

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما