عنوان شغلی تضمین کیفیت در حوزه‌ فناوری اطلاعات

IT Quality assurance

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان تحقیق و توسعه

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی تضمین کیفیت در حوزه‌ فناوری اطلاعات

کارشناس این حوزه می تواند تحلیل و طراحی سیستم مدیریت کیفیت را انجام داده و ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت را بر عهده بگیرد. همچنین تدوین روش اجرایی، دستورالعمل، آیین نامه ها، و فلوچارتهای سازمانی از دیگر مهارت های وی می باشد

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای تضمین کیفیت در حوزه‌ فناوری اطلاعات

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما