عنوان شغلی تحلیلگر سرمایه

Fund analyst

زیرمجموعه دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

بورس

شرح شغلی تحلیلگر سرمایه

کسی که باید با علم اقتصاد و کسب و کار اشنا باشه و بتواند پول و سرمایه کارفرما رو در مواردی مانند مسکن و بورس و طلاو… سرمایه گذاری کند
اما در حال حاضر در ایران بیشتر تحلیلگران سرمایه بر روی قسمت بورس مانور می دهند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای تحلیلگر سرمایه

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما