برنامه نویس موبایل React

React Mobile Developer

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان تولید و دپارتمان فنی شرکت ها است

یکی از فریم ورک های بسیار معروف زبان برنامه نویسی JavaScript فریم ورک react native نام دارد و شرکت های بسیاری به دنبال برنامه نویسان سمت کاربری اند که به این فریمورک مسلط هستند. یک برنامه نویس react علاوه بر تسلط بر فریمورک react باید در برنامه نویسی فرانت اند مهارت های کافی را دارا بوده و با اصول طراحی رابط کاربری نوین هم به طور کامل آشنا باشد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

کارآموزی

دوره جامع پیشنهادی

دوره آموزش برنامه نویسی فرانت اند Front-End

Front-end

برنامه نویسی فرانت اند را اصولی یاد بگیرید و بازار کار شوید.


  • زمان: 15 آذر 1401
  • مدت زمان دوره : ۶۰ ساعت آموزش تخصصی + ۲۱ ساعت آموزش مهارت‌های نرم
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin