عنوان شغلی بازاریاب حضوری (ویزیتور)

Visitor

زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

فروشنده آنلاین

شرح شغلی بازاریاب حضوری (ویزیتور)

فردی است که از محل مشتریان بازدید و تلاش میکند که با معرفی ذرست و اصولی  محصول،از آنها سفارش دریافت کند. دست ویزیتورها، در قیمت گذاری و نیز شرایط تحویل محصول، چندان باز نیست و بر اساس آن‌چه از طرف واحد فروش شرکت به آن‌ها تکلیف می‌شود و هدف‌هایی که برای فروش در نظر گرفته می‌شود نسبت به گرفتن سفارش از مشتریان اقدام می‌کنند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای بازاریاب حضوری (ویزیتور)

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما