عنوان شغلی بازاریاب تلفنی

Telephone Marketer

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی بازاریاب تلفنی

بازاریابی تلفنی از انواع بازاریابی به صورت مستقیم می باشد که در آن بازاریاب از تلفن برای ارتباط با مشتری استفاده می‌کند و به آنها اطلاعاتی را جهت تبدیل مشتری به خریدار ارائه می دهد. یک بازاریاب تلفنی باید دارای مهارت هایی نظیر بازاریابی، فن بیان موثر، نوشتن سریع اطلاعات مشتری و تیپ شناسی شخصیتی باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای بازاریاب تلفنی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما