عنوان شغلی بازاریاب اینستاگرام

Instagram marketer

زیرمجموعه دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ، مدیریت شبکه های اجتماعی

شرح شغلی بازاریاب اینستاگرام

یک اینستاگرام مارکتر باید از انواع روش های تبلیغاتی برای جذب مخاطب و دنبال کننده که در نهایت منجر به فروش بالاتر یک محصول یا خدمت شود استفاده کند. از آنجایی که اینستاگرام یک بستر رایگان برای کسب و کار هاست، بسیاری از کسب و کار ها برای تبلیغات کار خود از این بستر استفاده می کنند و همگی نیاز به یک فرد برای راهبری و تبلیغات در این فضا را دارند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای بازاریاب اینستاگرام

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما