عنوان شغلی اپراتور رزرواسیون

Reservation operator

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان فروش و بازاریابی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شرح شغلی اپراتور رزرواسیون

صبور بودن و کار کردن با مشکلاتی که ممکن است با ارتباط با مردم به وجود بیاید ویژگی مهمی است که یک اپراتور رزرو باید داشته باشد .
مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM مطلبی است که اپراتور رزرو باید در آن دانش عمیقی داشته باشد و کاملا در این زمینه مهارت داشته باشد.
مهارت های اصلی در این زمینه شغلی عبارت اند از :
۱-مهارت کار با رایانه
۲-تجربه ورود اطلاعات
۳-تسلط به دو یا چند زبان
۴-مهارت ارتباط با مشتری

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای اپراتور رزرواسیون

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما