عنوان شغلی انیماتور

Animator

زیرمجموعه دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

انیمیشن

شرح شغلی انیماتور

انیماتور یک هنرمند است که توانایی متحرک کردن تصاویر به منظور ایجاد انیمیشن را دارد و توانایی کار با انواع نرم افزار های انیمیشن سازی را داشته و به اصول انیمیت تسلط کافی دارد. یک انیماتور در زمینه های مختلفی از جمله فیلم های سینمایی ، تلوزیون و بازی های کامپیوتری می تواند فعالیت کند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای انیماتور

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما