معصومه خلیلی

پیشتاز با تجربه در حوزه دیجیتال مارکتینگ

حوزه های مسیر رشد

دیجیتال مارکتینگ

رشته تحصیلی

کارشناسی معماری

رزومه و توضیحاتی در مورد معصومه خلیلی

فعال در زمینه نرم افزارهای طراحی و سه بعدی

فعالیت در زمینه بازرگانی از سال 94

عاشق ایجاد تغییرهای مثبت در تمام زمینه ها

پویا و پر انرژی

عاشق خلق و طراحی

ارتباط رایگان و پیشنهاد کار

برای ارسال درخواست ارتباط با ایشان، اینجا کلیک کنید
معصومه خلیلی

شما هم می خواهید اینجا باشید؟

اگر شما هم می خواهید کارآموز شوید و در مسیر رشد استخدام و شغل قرار گیرید، کافیست تصمیم بگیرید و روی تصویر زیر کلید کنید:

کارآموزی
مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها