علی نظری شعرباف

پیشه ور در حوزه وبمستری و مدیریت سایت

حوزه های مسیر رشد

وبمستری و مدیریت سایت

رشته تحصیلی

دانشجوی رشته مدیریت مالی دانشگاه امام صادق

رزومه و توضیحاتی در مورد علی نظری شعرباف

روجیه کار تیمی بالا و انگیزه فراوان

فعالیت در بورس

سابقه کار تیمی در نهادهای گوناگون مانند بسیج

ارتباط رایگان و پیشنهاد کار

برای ارسال درخواست ارتباط با ایشان، اینجا کلیک کنید
علی نظری شعرباف

شما هم می خواهید اینجا باشید؟

اگر شما هم می خواهید کارآموز شوید و در مسیر رشد استخدام و شغل قرار گیرید، کافیست تصمیم بگیرید و روی تصویر زیر کلید کنید:

کارآموزی
مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها