عارفه بابایی

پیشه ور در حوزه تولید محتوا دیجیتال طراحی رابط-تجربه کاربری

حوزه های مسیر رشد

تولید محتوا دیجیتال طراحی رابط-تجربه کاربری

رشته تحصیلی

دانشجوی ترم اول در رشته نرم افزار/دانشگاه الزهرا

رزومه و توضیحاتی در مورد عارفه بابایی

ارتباط رایگان و پیشنهاد کار

برای ارسال درخواست ارتباط با ایشان، اینجا کلیک کنید
عارفه بابایی

شما هم می خواهید اینجا باشید؟

اگر شما هم می خواهید کارآموز شوید و در مسیر رشد استخدام و شغل قرار گیرید، کافیست تصمیم بگیرید و روی تصویر زیر کلید کنید:

کارآموزی
مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها